Aktiivihiilisuodattimia AC 12Aktiivihiilisuodattimet

Mikä aktiivihiilisuodatin on?

Tietoja AFPROn hiilisuodattimia käytetään kaasumaisten hiukkasten suodattamiseen. Hiilisuodattimen suodatusteho perustuu irtohiileen tai aktiivihiilellä käsiteltyyn suodatinmateriaaliin. Käytetty hiilisuodatintyyppi riippuu käyttökohteesta, suodatettavasta kaasusta ja suodatettavan aineksen pitoisuuksista.

Hiilisuodattimet voidaan jakaa käyttötarkoituksen perusteella karkeasti kolmeen ryhmään:
– Orgaaniset kaasut
– Happamat kaasut
– Emäksiset kaasut

Vaikka käytössä onkin erilaisia hiilisuodattimia käyttökohteesta riippuen, on huomioitava, että sekä happamille että emäksisille kaasuille riittävän tehokkuuden saavuttaminen ei vaadi hiilen kyllästämistä. Parhaan mahdollisen tuotteen valintaan vaikuttaa myös suodatettavan aineksen pitoisuus. Esimerkiksi suurissa kaasupitoisuuksissa käytetään irtohiilipellettejä sisältävää sylinteriä, jonka adsorptiokyky on suurempi kuin laskostetun suodattimen.

Sopivan hiilisuodattimen valinta on aina monimutkainen prosessi, jossa AFPROn myyntihenkilöstö auttaa mielellään. AFPRO voi myös testata nykyisten käytössä olevien suodatintesi jäljellä olevan adsorptiokyvyn ja käyttöiän ja kertoa, koska ne olisi hyvä vaihtaa.